93 393 31 27 / 93 393 31 65 / 93 254 64 71 info@lopezgil.com

drlopezgil-dermatologia-barcelona-600x200-transplant-cabell-tratamiento-capilar-injerto-transplante-capilar-clinica

El trasplantament de cabell o l’implant de cabell és un procediment de cirurgia menor que s’ha utilitzat durant els últims 25 anys amb uns resultats molt satisfactoris. Actualment s’utilitzen dues tècniques per l’extracció de la zona donant:

  • Tècnica FUE (“Follicular Unit Extraction”)
  • Tècnica FUSS (TIRA) (“Follicular Unit Strip Surgery”)

Tractament de trasplantament de cabell a Barcelona

El trasplantament capil·lar consisteix en el trasllat de l’arrel del cabell o fol·licle d’una part del cuir pilós (zona donant) a una altra zona que està despoblada (zona receptora).

Per l’obtenció dels fol·licles pilosos de la zona donant podem dur a terme l’extracció una a una de les unitats fol·liculars (Tècnica FUE) o be extraure una tira completa de pell amb cabell de la zona posterior o lateral del cap (Tècnica FUSS).

implante-transplante-capilar-barcelona-dr-lopez-gil-implant-transplant

La tècnica FUE és actualment la tècnica més avançada que existeix i presenta el gran avantatge de no deixar cap cicatriu visible en el pacient, tot i així quan el candidat presenta una ària extensa d’alopècia s’aconsella la tècnica FUSS ja que es precisa menys sessions per obtenir bons resultats en quan a densitat, amb el consegüent menor cost econòmic.

Un cop realitzada l’obtenció de fol·licles per una tècnica o una altra, es realitzen petits orificis amb unes agulles especials que permeten la implantació de cada un dels cabells. A continuació, l’arrel implantada creix de la mateixa manera que ho hagués fet en la zona d’origen.

Als 3 mesos del procediment comença a créixer el cabell implantat, ja que existeix un període de repòs de les noves arrels abans de que comencin a tornar a fabricar cabell.