93 393 31 27 / 93 393 31 65 / 93 254 64 71 info@lopezgil.com

drlopezgil_dermatologia_barcelona_600x200_terapia_fotodinamica_tractament_cancer_pell_sense_cirurgia

Una de les grans avantatges de la teràpia fotodinàmica (TFD) és que ens permet tractar el càncer de pell en una fase inicial, quan encara no ha penetrat, sense necessitat de cirurgia i d’una forma ambulatòria.

Tractament

La Teràpia fotodinàmica es realitza a les instal·lacions de la clínica i ens permet tractar d’una manera senzilla, còmoda, eficaç i segura les lesions pre malignes (Queratosis Actínica) i el Carcinoma Basocel·lular superficial sense necessitat de cirurgia ni anestèsia.

Primer, es prepara la zona a tractar amb un raspat i s’aplica el fàrmac tòpic i es protegeix la zona amb paper d’alumini per evitar l’exposició solar. Al llarg de les tres hores que es deixa el fàrmac actuar, aquest penetrarà de forma selectiva dins de les cèl·lules tumorals fent que el tumor es torni fotosensible a la llum vermella.

Passat el temps d’actuació del fàrmac, es retira el paper d’alumini i es prepara el pacient per realitzar el tractament amb el llum de Fotodinàmica. A l’entrar en contacte la llum vermella amb les cèl·lules malignes, en ser fotosensibles, es destrueixen deixant en tot moment intactes les cèl·lules sanes del voltant.

Normalment, són necessàries dues sessions.