93 393 31 27 / 93 393 31 65 / 93 254 64 71 info@lopezgil.com

dr-lopez-gil-dermatologia-barcelona-600x200-cicatrices-queloides-laserterapia-laser

Què són?

Les cicatrius són el resultat d’una lesió de la dermis per operacions quirúrgiques, traumatismes o accidents i la seva posterior reparació. Es formen per un excés o defecte de col·lagen en la zona traumatitzada.

A qui afecta?

Entre el 5 i el 16% de la població tenen al seu cos algun tipus de cicatriu.

Tipus

  1. Cicatriu hiperpigmentada: es caracteritza per presentar una coloració fosca com a resultat d’un major grau de melanogènesis. Sol aparèixer quan la cicatriu és superficial i en fototipus foscos.
  2. Cicatriu hipopigmentada: en aquest cas la pell no pot produir melanina, així que presenta un color més clar que la resta de la pell.
  3. Cicatriu atròfica: es caracteritza per estar lleugerament enfonsada degut a la falta de col·lagen. És especialment freqüent desprès de l’acne o la varicel·la.
  4. Cicatriu hipertròfica i queloides: es produeixen com a conseqüència d’una sobreproducció de fibres de teixit connectiu. La cicatriu hipertròfica, a diferència dels queloides, es manté dins dels límits de la ferida mentre que els queloides els sobrepassen.

Tractament

Segons el tipus de cicatriu, utilitzarem un làser o un altre.

  • Cicatriu hiperpigmentada: en aquest cas s’utilitza el làser de Alejandrita Q-switched o llum polsada d’ús mèdic per aclarir de forma ràpida i eficaç l’hiperpigmentació.
  • Cicatriu hipopigmentada: s’aconsella l’utilització de làser amb llum ultraviolada de banda estreta per activar el color de la cicatriu.
  • Cicatriu atròfica: combinem el làser CO2 Fraccionat Ablatiu amb el làser CO2 Fraccionat no ablatiu.
  • Cicatriu hipertròfica i queloide: quan la resposta als apòsits oclusius i les infiltracions no és suficient es recomana utilitzar el làser fraccionat no ablatiu que actua sobre el col·lagen i el làser KTP i el de Nd: YAG que actuen sobre els vasos sanguinis que nodreixen les cicatrius, reduint el seu metabolisme i la seva col·laboració.

Més informació aqui