93 393 31 27 / 93 393 31 65 / 93 254 64 71 info@lopezgil.com

Tratamiento cáncer de piel no melanoma

 

Càncer de pell no melanoma

Davant d’un càncer de pell no melanoma, podem utilitzar diferents tècniques per eliminar-lo segons la localització i segons el tipus de lesió.

  • Cirurgia: la cirurgia convencional és la tècnica més habitual per tractar carcinoma basocel.lular i escamós.
  • Cirurgia de Mohs o microgràfica: s’utilitza quan el tumor està localitzat en àrees sensibles (com per exemple el nas, ulls, boca). Consisteix en tallar el tumor allà on es troba i sense tancar la ferida, s’analitzen les bores per saber si el tumor encara hi és o s’ha aconseguit extirpar totalment. Es un procés que requereix que, a més d’un cirurgià intervingui un patòleg per tal que pugui confirmar la desaparició completa o no del tumor. Si en les bores de la cirurgia encara hi ha tumor, el cirurgià torna a tallar i es torna a analitzar i fins que s’arriba a poder extreure totalment la lesió maligna. En aquest moment es procedeix a tancar la ferida pel cirurgià amb les màximes garanties de curació. Aquest procediment es realitza amb anestesia local i pot trigar entre dues o tres hores segons la lesió.
  • Teràpia fotodinàmica: és una tècnica que es realitza de forma ambulatòria en les instal·lacions de la clínica i permet tractar les lesions premalignes (Queratosi Actínica) i el carcinoma basocel.lular superficial sense necessitat de cirurgia. El procediment consisteix en l’aplicació d’un fàrmac tòpic en la zona a tractar i es deixa actuar durant 3 hores. Durant aquest temps, el principi actiu penetra selectivament dins les cèl·lules tumorals fent que el tumor es torni sensible a la llum vermella. Per tant quan aquestes cèl·lules, son il·luminades amb la llum de la teràpia fotodinàmica s’aconsegueix eliminar-les totalment respectant en tot moment les cèl·lules sanes i sense necessitat de cirurgia.

Per a més informació fes clic aquí

Càncer de pell melanoma

La cirurgia convencional és la única teràpia d’elecció. La biòpsia realitzada prèviament aporta informació de la profunditat de la lesió i això permet que el cirurgià sàpiga si la intervenció ha de ser més o menys profunda.

Si el tumor és molt profund, es requerirà si els ganglis limfàtics propers han estat o no envaïts pel melanoma, és a dir realitzar un estudi Gangli Sentinella. Si els ganglis han estat afectats, s’efectuarà un estudi genètic del melanoma per determinar si el pacient requereix o no de tractament amb Anticossos Monoclonals (Vemurafenib).

Si el melanoma ha envaït més enllà dels ganglis limfàtics (pulmó, fetge, cervell) llavors s’han d’utilitzar Tractaments Immunològics (ipilimumab, pembrolizumab).

Actualment, es parla de les Vacunes pel melanoma com a una nova perspectiva. És un tractament que està en fase experimental però molt prometedor, ja que permetrà allargar la vida dels pacients que es troben en una fase avançada de la malaltia, com una invasió limfàtica i/o visceral.

tratamiento-cancer-piel-barcelona-dermatologo-tractament-pell-dermatoleg.jpg