93 393 31 27 / 93 393 31 65 / 93 254 64 71 info@lopezgil.com

dr-lopez-gil-dermatologia-barcelona_600x200_malaltia-paget-foto-dermatologia-oncologica

Què és la malaltia de Paget?

La malaltia de Paget és un càncer de pell poc freqüent i de creixement lent que pot aparèixer al voltant de l’arèola (malaltia de Paget mamària) o en la zona genital (malaltia de Paget extramamaria). Sovint, és necessària una intervenció quirúrgica agressiva, encara que també s’utilitzen altres tractaments. A vegades, la malaltia de Paget pot ser un signe d’altres càncers a nivell intern.

Apareix sovint com escames, picor o envermelliment en la regió de l’arèola o en la zona genital. Aquestes àrees freqüentment piquen o cremen i fins i tot, sagnen a vegades. En alguns casos, la malaltia de Paget pot ser més agressiva envaint la part profunda de la pell. Ocasionalment, els pacients no presenten cap simptomatologia o solament tenen un lleuger augment de sensibilitat en la regió. Donat que aquesta malaltia és molt estranya, moltes vegades és molt difícil trobar un metge especialitzat o familiaritzat i és per això que molt sovint es diagnòstica com un èczema o un infecció de la pell. El pronòstic i la seva recuperació son generalment bons, especialment si es diagnostica i tracta a temps.

La malaltia de Paget afecta sobretot a dones post menopàusiques majors de 50 anys, així com en homes majors de 60 anys.

La malaltia de Paget pot tardar anys en fer-se notar i inclús més temps per ser diagnosticada, és per aquest motiu que és fonamental realitzar inspeccions de les zones davant de qualsevol símptoma inusual.

Les biòpsies son la forma tradicional de determinar la presencia de la malaltia de Paget. Tot i que actualment, alguns metges utilitzen la microscòpia confocal de reflectància (MCR), que també ajuda a determinar l’extensió de la Malaltia de Paget amb biòpsies virtuals digitals.

Com a tractaments podem destacar:

  • Quan s’utilitza la cirurgia per tractar la Malaltia de Paget és important determinar els marges i l’extensió del càncer
  • Empelts de pell
  • Radioteràpia
  • Làser de CO2
  • Cremes tòpiques com el Imiquimod
  • Teràpia Fotodinàmica

Degut a la raresa de la malaltia i a la falta d’assajos clínics, la quimioteràpia s’utilitza amb poca freqüència. Tot i que en el futur això canviarà ja que nous estudis com la seqüenciació de nova generació estan descobrint mutacions que podran tractar pacients amb aquesta malaltia.

Donat la raresa de la malaltia i sobretot la versió extramamaria, pot ser molt útil posar-se en contacte amb associacions de pacients amb aquesta malaltia. Per a més informació pot consultar www.myempd.com