93 393 31 27 / 93 393 31 65 / 93 254 64 71 info@lopezgil.com

tratamiento-eliminar-cicatrices-queloides-dermatologo-cirujano-barcelona-doctor-lopez-gil

Què són?

Les cicatrius són el resultat d’una reparació del teixit desprès d’un traumatisme cutani, com una ferida, una operació quirúrgica, una malaltia o afecció de la pell, com l’acne. Les cicatrius acostumen a esvair-se amb el temps, però mai desapareixen completament.

Les cicatrius hipertròfiques i la cicatriu queloide són la resposta del cos davant d’una agressió externa, com una cirurgia, una cremada o un procés inflamatori d’acne. Les fibres de col·lagen de la dermis es disposes de forma desordenada, produint un teixit de mala qualitat, que es caracteritza per tenir un volum i ser habitualment molest.

La cicatriu hipertròfica te un volum excessiu respecte al necessari per reparar el teixit, però no depassa els límits de la ferida. El queloide, contràriament, sobrepassa els límits d’aquesta i acostuma a produir molèsties (dolor, picor).

Tractament

En que consisteix?

Existeixen pocs tractament que demostrin seguretat i eficàcia en el procés de milloria de les cicatrius; entre ells estan els apòsits de silicona, l’aplicació de nitrogen líquid o crioteràpia, les infiltracions locals amb corticoides i la laserteràpia.

Pel que respecte a l’ús de làser (ablatiu fraccionat i no ablatiu fraccionat), aplicant calor de forma controlada permet arribar a capes més profundes de la pell, generant que el col·lagen dèrmic s’ordeni i el seu aspecte millori. El seu principal avantatge respecte a altres tractaments és que no erosionen la pell ni requereixen d’un procés de recuperació.

Amb el làser fraccionat ablatiu s’aconsegueix reduir el gruix i duresa de la cicatriu i amb el làser no ablatiu la vermellor de la mateixa.

L’eficàcia i eficiència del làser ablatiu és major que el no ablatiu però provoca petites crostes.

És dolorós?

S’aplica anestèsia local tòpica prèvia a l’ús del làser per evitar causar molèsties durant el tractament.

Quantes sessions són necessàries?

Amb caràcter general seran necessàries entre sis i vuit sessions i s’hauran de realitzar amb un període de temps entre cada sessió d’un mes.

Consells previs al tractament

  • Higiene adequada
  • El sol ha d’evitar-se abans i desprès dels tractaments fins aconseguir el resultat final.

Consells post-tractament

  • Utilitzar protector solar
  • Utilitzar una crema reparadora els primers dies desprès del làser.