93 393 31 27 / 93 393 31 65 / 93 254 64 71 info@lopezgil.com

drlopezgil_dermatologia_barcelona_600x200_vitiligo

Què és el vitiligen?

El vitiligen és una malaltia de la pell que es caracteritza per l’aparició progressiva d’àrees en la pell sense pigment. Aquesta malaltia passa com a conseqüència de la destrucció dels melanòcits, que són les cèl·lules que produeixen el color o el pigment de la pell. No és contagiosa, ara bé té una gran repercussió psicosocial ja que sol afectar a zones visibles i és molt difícil de dissimular.

A qui afecta?

La prevalença d’aquesta afecció és d’un 3% de la població. Moltes persones desenvolupen la malaltia entre els 20 i els 30 anys, però pot presentar-se en qualsevol edat. Afecta per igual tant als homes com a les dones de totes les races; però, es nota més en les persones de pell fosca.

Els individus amb certes malalties autoimmunitàries (com ara l’hipertiroïdisme i l’ hipotiroidisme) son més propensos a patir vitiligen que els que no les pateixen.

Causa

No se sap amb exactitud quin és l’origen d’aquesta afecció. Alguns científics defensen que es una malaltia autoimmunitària en que el propi sistema immunitari destrueix els melanòcits de la pell. També creuen que un o més gens són els responsables d’augmentar la probabilitat que una persona pateixi la malaltia, per tant hi ha una predisposició genètica.

D’altres pensen que un esdeveniment determinat, tal com una cremada de sol o l’estrès emocional, pot causar l’inici del vitiligen. No obstant això, encara no s’ha comprovat quin és l’origen exacte.

El vitiligen també pot ser hereditari. Els nens que els pares pateixen d’aquesta malaltia tenen més probabilitat de desenvolupar-la. No obstant això, no vol dir que sempre que un dels pares ho pateixi, el nen ho desenvolupi.

Simptomatologia

L’aparició de taques blanques amb vores nítides en la pell són la característica principal d’aquesta malaltia. Resulten com a conseqüència de l’absència de pigment en la pell. Tenen una mida variable i la seva evolució i localització és imprevisible. Són més freqüents en les zones exposades al sol com les mans, peus, braços, cara i llavis i es solen iniciar al voltant dels orificis corporals. Es propaguen a altres zones del cos d’una forma lenta o ràpida, depenent de la persona. En general, la malaltia tendeix a progressar, però en un baix percentatge de gent, sobretot en nens es produeix una repigmentació espontània.

Les persones amb vitiligen solen presentar canes prematures.

Tipus

  • Vitiligen simètric: és el més comú. Es caracteritza per presentar zones despigmentades en els dos costats del cos en zones similars.
  • Vitiligen segmentari: és el menys freqüent. Solament es presenta en un costat del cos.

Tractament vitiligen a la nostre clínica dermatológica de Barcelona

Actualment no hi ha una cura definitiva per a aquesta malaltia, però si s’aconsegueixen resultats molt satisfactoris.

No tots els tractaments són adequats per a totes les persones i molts d’ells presenten efectes secundaris no desitjats. És per aquest motiu que és important visitar el dermatòleg per realitzar el diagnòstic i prescriure el tractament més adequat en cada cas per a millorar l’aspecte de la pell recuperant el color de les taques blanques.

TRACTAMENTS MÈDICS

  • Medicaments tòpics i/o orals
  • Radiació ultraviolada A i/o B (PUVAteràpia)

TRACTAMENTS QUIRÚRGICS

  • Empelt de pell del pacient

ALTRES

  • Micropigmentació
  • Maquillatge