93 393 31 27 / 93 393 31 65 / 93 254 64 71 info@lopezgil.com

drlopezgil_dermatologia_barcelona_600x200_piojos_liendres_nin

Què és?

La Pediculosis, popularment coneguda com a polls, és una infestació contagiosa produïda per petits insectes paràsits que poblen zones del cos amb pèl o roba. Son plans, sense ales i s’alimenten de sang humana. Són molt contagiosos i a vegades molt difícils d’eliminar. No transmeten cap tipus de malaltia.

El seu cicle de vida dura uns 30 dies en el cap, per contra no sobreviuen més de 24/48 hores sense un hoste humà. Les fases són:

 • Llémenes: són els ous dels polls. Tenen una forma ovalada, de color grog-blanc i es troben enganxats en el cuir pilós a prop de l’arrel mitjançant una substancia enganxifosa que secreten les femelles. Necessiten el calor i una distància determinada de l’arrel per sobreviure. Tarden uns 7-9 dies en convertir-se en nimfes. Es confonen amb caspa, amb la diferència que les llémenes no s’eliminen fàcilment.
 • Nimfes: polls immadurs. Tenen un aspecte molt semblant al d’un poll adult, però són més petits i el seus òrgans reproductors encara no són madurs. S’alimenten de la sang humana i tarden uns 9-12 dies en convertir-se en polls adults. Normalment no són el focus de contagi, ja que no passen de cap a cap.
 • Polls adults: sobreviuen 30 dies en el cuir cabellut. Són paràsits de color gris i amb 6 potes. No salten ni neden. Les femelles són més grans que els mascles i son capaces de generar més de 200 ous al llarg de la seva vida. S’alimenten de sang 5 cops al dia.

Tipus

Existeixen varies classes de polls. Els éssers humans poden infestar-se per tres tipus:

 • Polls del cap (Pediculus humanus capitis)
 • Polls del cos o de la roba (Pediculus humanus corporis)
 • Poll púbic o lladelles (Phthirus pubis)

A qui afecta?

Qualsevol persona pot infectar-se, ja que es contagia molt fàcilment per contacte directe.

Les infestacions son freqüents en:

 • Pediculus humanus capitis: majoritàriament en nens en edat escolar.
 • Pediculus humanus corporis: és més freqüent entre indigents.
 • Phthirus pubis: normalment es presenta en persones sexualment actives.

Causa

Els polls no poden volar ni saltar. El contagi es produeix per contacte directa amb la persona infestada o bé amb algun dels seus objectes personals (pinta, raspall, roba, coixí). No té res a veure amb la higiene.

Simptomatologia

Els símptomes característics són:

 • Pruïja: és el símptoma més comú que experimenta una persona contagiada. Poden passar entre dues i tres setmanes o més des del contagi fins que la persona comença a notar els símptomes. El prurit és degut a una reacció al·lèrgica del nostre sistema immunitari envers la saliva del poll. Quan el poll pica per alimentar-se a través del cuir pilós, injecta una toxina que és irritant i anticoagulant.
 • Èczema: el fet de rascar-se provoca un envermelliment de la zona i en certs casos es desenvolupen erupcions.

Tractament

Quan s’identifiquen polls s’ha d’actuar immediatament per evitar la seva proliferació amb locions i condicionadors antipolls que continguin permetrina i amb la revisió periòdica i manual fins assegurar-nos que no queda cap poll ni llémena.

Es recomana seguir amb el tractament durant 7-10 dies per assegurar completament que no queda cap ou ni cap adult viu.