93 393 31 27 / 93 393 31 65 / 93 254 64 71 info@lopezgil.com

drlopezgil_dermatologia_barcelona_600x200_enfermedades_transmision_sexual_ets

 

Què és el virus del papil·loma humà (VPH)?

El virus del papil·loma humà (VPH) integra un grup de més de 150 tipus de virus que majoritàriament es manifesten amb lesions benignes com les berrugues o condilomes. Tot i així, hi ha alguns amb una especial capacitat per a infectar l’àrea genital, responsables de poder originar càncer d’úter, de vagina, vulva o penis.

A qui afecta?

El VPH és tant comú que quasi tots els homes i dones actius sexualment el tenen o l’han tingut en algun moment de la seva vida i la majoria no ho saben ni ho sabran que l’han adquirit.

Les persones considerades d’alt risc són:

  • Persones que tenen una conducta sexual d’alt risc per no utilitzar cap mètode de prevenció
  • Dones joves menors de 25 anys i en dones de 40-45 anys
  • Fumadors
  • Dones amb un alt número d’embarassos
  • Malnutrició
  • Sistema immunològic deprimit

Simptomatologia

La majoria de les infeccions per VPH no provoquen simptomatologia i desapareixen per si soles. Ara bé les que no desapareixen poden desenvolupar berrugues o càncer, segons el tipus de VPH que s’hagi adquirit.

És important saber que les berrugues o el càncer pot tardar anys en aparèixer després que una persona s’hagi infectat.

Haver patit la infecció per un tipus concret de VPH en el passat, no garanteix que no es pugui tornar a patir una nova infecció pel mateix tipus.

Causes

El virus del papil·loma humà (VPH) és la infecció de transmissió sexual més comú. Es transmet al mantenir relacions sexuals orals, vaginals o anals amb una persona infectada per existir contacte entre mucoses. Es pot transmetre inclús quan la persona infectada no presenta simptomatologia.

Tipus del virus del papil·loma humà (VPH)

El podem classificar segons la seva virulència:

  • Cap risc: no tenen efectes perjudicials en absolut
  • Baix risc : poden provocar berrugues genitals, anus, boca o gola.
  • Alt risc: poden provocar canvis cel·lulars que poden induir un càncer del coll uterí, vulva, vagina i anus. En els homes, poden provocar càncer d’anus i de penis.

Tractament del virus del papil·loma humà (VPH)

La majoria d’infeccions pel virus del papil·loma humà desapareixen per si soles entre el 8- 13 mes de la infestació. Tot i així hi ha certes infeccions que no desapareixen i es queden amb estat latent en el cos durant anys sense ser detectades. És per aquest motiu que moltes vegades és molt difícil determinar el focus d’infecció.

Tot i que en l‘actualitat, no hi ha un tractament mèdic específic antivíric, les berrugues genitals es solen tractar amb aplicacions tòpiques, crioteràpia o bé amb tractament làser.

Es recomana realitzar frotis de raspat cervical (Papanicolau), així com els tests específics de forma rutinària com a prevenció i com a detecció precoç d’un possible càncer de cèrvix, sobretot en les persones considerades d’alt risc.