93 393 31 27 / 93 393 31 65 / 93 254 64 71 info@lopezgil.com

drlopezgil_dermatologia_barcelona_600x200_hipersudoracion_sudor_axilas_manos_pies

Què és la hipersudoració?

La transpiració o sudoració és una funció de la pell per a mantenir constant la temperatura corporal. Quan el nostre cos necessita alliberar calor, es produeix la transpiració i el refrescament de la pell i per això es sua quan es té calor, durant l’exercici físic o en situacions de tensió.

La hiperhidrosis és l’excés de suor o transpiració incontrolable ja que es presenta encara que les condicions ambientals i d’activitat siguin òptimes. Pot afectar a diferents àrees del cos.

Aquest trastorn pot provocar una disminució de l’autoestima del pacient i augmenta les inseguretats alhora de realitzar activitats quotidianes (donar la ma, dibuixar, conduir, escriure, entre d’altres).

A qui afecta?

Aquesta alteració pot aparèixer durant la infància o durant la pubertat i afecta per igual als homes que a les dones. S’estima que un 3% de la població pateix hiperhidrosis.

Simptomatologia

Excés de suor o transpiració excessiva de forma espontània.

Causes de la hipersudoració

L’excés de suor és degut a un sobreestímul del sistema nerviós simpàtic que fa que l’organisme produeixi més suor del que realment necessita per controlar la temperatura corporal.

Tipus

Segons origen de la hipersudoració podem diferenciar entre:

  • Hiperhidrosi primària: incontrolada, pot aparèixer en qualsevol moment, no hi ha un motiu aparent.
  • Hiperhidrosi secundaria: és conseqüència d’un altre trastorn o alteració mèdica.

Tractament de la hipersudoració a Barcelona

Existeixen diferents opcions terapèutiques:

  • Teràpies tòpiques: els preparats amb clorur d’alumini ajuden a disminuir la producció de suor.
  • Toxina botulínica: s’aplica la toxina botulínica realitzant una injecció en els punts afectats reduint el nombre d’estímuls i la seva intensitat. Actua sobre la fibra nerviosa i la glàndula sudorípara, disminuint el nombre i magnitud de les senyals enviades pel nervi. Es una tècnica molt còmoda pel pacient i l’efecte es percep al cap de pocs dies. Les zones que s’utilitzen més freqüentment en el seu tractament són les aixelles, les mans i/o els peus.
  • Opció quirúrgica: en casos on es requereix una intervenció es realitza una simpatectomia que consisteix en pinçar o tallar el nervi que encarregat de conduir la informació a les glàndules sudorípares. La cirurgia s’ha de realitzar sota anestèsia general. Aquesta opció s’utilitza en aquells pacients que els tractaments comentats anteriorment no han aportat la resposta esperada.